GGZ

Waardegerichte zorg Angst en Depressie

Ook in de GGZ wil i2i een bijdrage leveren aan doelmatige zorg.

Wij zijn – als onafhankelijke partij – samenwerkingspartner in het waardegerichte zorgtraject Angst en Depressie van zorgverzekeraar Menzis. In dit traject werken zorgaanbieders samen aan het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg. Zorgaanbieders verkrijgen inzicht in behandeluitkomsten, gespiegeld met de uitkomsten van andere instellingen. Professionals uit de geestelijke gezondheidszorg wisselen ervaringen met elkaar uit en leren hierbij van elkaar. Hierdoor ontstaat er inspiratie hoe de waarde van zorg voor cliënten kan worden vergroot.

i2i maakt analyses over de behandeling van Angst en Depressie; we bekijken o.a. hoe intensief cliënten behandeld zijn, wat de mate van terugval en afronding van behandeling is. Onze spiegelrapportages worden gebruikt tijdens spiegelbijeenkomsten: behandelaars gaan met elkaar in gesprek. Thema’s die aan bod komen: hoe zorgen we dat cliënten bij de juiste behandelaar terecht komen? Wanneer weet je als behandelaar of een cliënt uitbehandeld is? Het zijn leerzame trajecten die veel inzichten opleveren.

 16 aanbieders participeren aan het traject Waardegerichte zorg Angst en Depressie. Wij hopen in de nabije toekomst met meer instellingen in de geestelijke gezondheidszorg te gaan samenwerken.

Menu