Waardegerichte zorg

Leren van elkaar

Naast het leveren van doelmatige zorg, is de kwaliteit van de zorg voor de patiënt van groot belang. Beiden zijn nodig voor het realiseren van de maximale zorgwaarde voor de patiënt. Samen met verzekeraars Menzis en CZ (samen goed voor 50% van de verzekerden in Nederland) voert i2i een aantal waardegerichte zorgtrajecten. In deze trajecten wordt waarde van zorg centraal gezet, waarbij de deelnemende instellingen van elkaar leren In dit traject wordt waarde van zorg centraal gezet, waarbij de deelnemende instellingen van elkaar leren.

Benchmarkrapportages gericht op kwaliteit

Met dit Waardegerichte zorgtraject wordt de waarde van zorg verhoogd door concreet te verbeteren op kwaliteit en/of kosten. Dit wordt ondersteund door een continue meet- en verbetercyclus. Dit wordt gedaan door de kwaliteit en kostendrijvers inzichtelijk te maken aan de hand van benchmark rapportages voor de deelnemende zorgaanbieders. i2i maakt analyses over een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld heupvervanging. i2i combineert de declaratiedata van de zorgverzekeraar en openbare kwaliteitsdata, waardoor een compleet beeld ontstaat van de geleverde waarde van de zorg. Wij gebruiken meetbare kwaliteitsindicatoren zoals: hoe vaak is een patiënt op de poli gezien, hoeveel ligdagen zijn er, hoeveel fysiotherapie is er na de behandeling nodig? i2i analyseert hoe het ziekenhuis het op dit gebied doet, in vergelijking met andere ziekenhuizen.

Spiegelbijeenkomsten

Vervolgens nodigen we verschillende zorgprofessionals (afdelingshoofden, specialisten, beleidsmakers) uit om in spiegelbijeenkomsten te bespreken waar de verschillen uit de analyses vandaan komen. Ook wisselen zij kennis en voorbeelden uit. Hoe kan een ziekenhuis zichzelf verbeteren? Hoe zijn complicaties te voorkomen? Wat kan er beter aan de samenwerking met de eerste lijn?

De waardegerichte zorgtrajecten

Voor de volgende behandelingen doen ziekenhuizen mee aan een waardegericht zorgtraject:

Actieve trajecten

 • Heupartrose
 • Knieartrose
 • Oogheelkunde
 • Bariatrie

Gerealiseerde trajecten

 • Borstkanker
 • Reumatoïde Artritis
 • GGZ

Toekomstvisie Waardegerichte zorg

Uiteindelijk wil i2i het ecosysteem voor doelmatige zorg verder uitbreiden met informatie over kwaliteit en uitkomsten van zorg. Binnen deze omgeving kunnen partijen als zorginstellingen en zorgverzekeraars samenwerken om zinnige zorg te leveren aan patiënten. Op deze manier draagt i2i bij aan het realiseren van een zo groot mogelijke zorgwaarde voor de patiënt.

Facts and figures

 • 20 Spiegelbijeenkomsten
 • 9 deelnemers Borstkanker
 • 15 Doorontwikkelbijeenkomsten
 • 9 deelnemers Reumatoïde Artritis
 • 18 deelnemers Heupartrose
 • 15 deelnemers Bariatrie
 • 20 deelnemers Knieartrose
 • 16 deelnemers Angst en Depressie
 • Waardegericht zorgtraject voor Inflammatory Bowel Diseases is in ontwikkeling
Menu