Data aanleveringen

Welkom op de website van i2i support. Op deze site kunt u alle informatie vinden die u als zorgaanbieder nodig heeft om een stabiel data-aanleveringsproces op te zetten. De definitie van de data die wij van u verwachten kunt u vinden onder de bestandsdefinities. Hier staan beschreven welke bestanden u aanlevert en welke elementen deze bestanden bevatten.

Onder aanleverinstructies kunt u een stap voor stap instructie vinden over hoe u een aanlevering aan i2i kunt doen. i2i wil onder geen enkele voorwaarde privacygevoelige data ontvangen. Om deze reden hebben wij voor u een pseudonimisatietool ontwikkeld. Deze zorgt ervoor dat wij met de aangeleverde patiëntgegevens op geen enkele manier personen kunnen identificeren.

Meer (technische) achtergrond over het pseudonimisatie- en versleutelingsproces vindt u onder pseudonimisering. Een goed en stabiel aanleveringsproces opzetten is vaak ene uitdaging. Om u hiermee te helpen is er een pagina over het traject van de eerste aanlevering. Hier staat beschreven wat wij tijdens dit traject van u verwachten, en wat u van ons kunt verwachten.

Ook geven wij diverse op onze ervaring gebaseerde tips om zo soepel en spoedig mogelijk tot een goede aanlevering te komen. Meer over de achtergrond van het datakwaliteitsbeleid van i2i kunt u vinden onder de richtlijnen datakwaliteit. Hier staan enkele algemene uitgangspunten vermeld die i2i hanteert op het gebied van datakwaliteit en hoe er mee omgegaan wordt als niet aan die uitgangspunten is voldaan.

Mocht u na het lezen van de website nog vragen hebben, kijk dan eerst even of het antwoord hierop bij de veel gestelde vragen te vinden is. Als dit niet het geval is kunt u via de contact pagina telefonisch of via e-mail contact met i2i opnemen. Uiteraard geven wij graag antwoord op al uw vragen.

Mocht u problemen ondervinden tijden het gebruikt van de pseudonimiseringstool dan kan het ons helpen als u een screenshot meestuurt met daarop de foutmelding en de inhoud van de te pseudonimiseren map.