DDD-partnership

 Ziekenhuizen kunnen met ons een DDD-partnership aangaan, waarin DDD staat voor Doelmatig Direct Declareren. Het DDD-partnership bestaat uit een uitgebreide en continue benchmarkanalyse per specialisme, een verbeterplan en uiteindelijk een DDD-certificaat.

Hoe werkt het? i2i maakt een uitgebreide data-analyse; daarbij gebruiken wij zo’n tweehonderd indicatoren. Die indicatoren zijn gebaseerd op de (geanonimiseerde) declaratiedata voor alle patiënten van verschillende zorgverzekeraars. Omdat wij bestaande data gebruiken, is er voor het ziekenhuis geen extra registratielast. i2i zet deze ‘landelijke’ data af tegen de gegevens van de zorginstelling waar we de benchmark voor maken. Bij onze analyse nemen we voor een compleet en realistisch beeld de specifieke populatie en zorgvraag van de patiëntengroep van deze zorginstelling mee.

De rapportage die daar uit rolt laat per specialisme zien wat de aandachtsgebieden zijn. Is er bijvoorbeeld een afwijkend behandel patroon te zien? Waar kan de zorg doelmatiger?
Lees hier welke inzichten het DDD-partnership oplevert.

Onafhankelijk, integer en in gesprek

i2i is een onafhankelijke, integere partij. De gegevens en analyses die uit het DDD-partnership komen, delen wij met de zorgverleners, niet met de zorgverzekeraars.

Tijd voor een goed gesprek. Na het maken van de benchmarkanalyse, gaat i2i in gesprek met de zorgverlener over mogelijke verklaringen van de verschillen in doelmatigheid. We bespreken ook de mogelijkheden tot verbeteringen. Onze projectmanagers hebben uitgebreide kennis van het zorgveld, zorgdeclaraties én van onze data-analyses; zij kunnen handvatten aandragen voor concrete verbeteringen. Het ziekenhuis stelt met deze input een verbeterplan op, i2i helpt de verbeteringen verder monitoren.

Verbeterplan, monitoring en certificering 

Doelmatige zorgverleners ontvangen een certificaat. Om hiertoe te komen is soms een verbeterplan vereist, wat gemonitord wordt door i2i.  Wanneer de zorgverlener de doelen (bijvoorbeeld verlaging van het aantal klinische opnames of het aantal invasieve ingrepen) uit het verbeterplan heeft gerealiseerd, ontvangt hij een DDD-certificaat. Dat laat aan stakeholders (de zorgverzekeraar, de NZa en wellicht ook patiënten) zien dat een zorginstelling doelmatig werkt.

De voordelen van het DDD-partnership.

  • Door een DDD-partnership aan te gaan, weten verzekeraars én de buitenwereld dat een instelling staat voor zinnige zorg en dat publieke middelen zorgvuldig worden besteed
  • Deelname wordt gewaardeerd door de zorgverzekeraar en kan de zorginstelling een beter contract opleveren
  • Door de kostenbesparing en de monitoring op doelmatigheid, draagt het DDD-partnership bij aan een eerlijker verdeling van zorggelden over de Nederlandse zorginstellingen

Past het DDD-partnership in de strategie van uw instelling?

Wilt u verantwoordelijkheid nemen voor doelmatige zorg, en dus voor doelmatige inzet van maatschappelijke middelen?

Wilt u het declaratiegedrag van uw organisatie verbeteren?