Wij zijn een hecht team van 40 Data Scientists, Consultants Doelmatige Zorg en Datawarehouse Developers

Met ons team werken we samen om de missie van i2i, het bevorderen van zinnige zorg, te realiseren. Anders gezegd, het helpen realiseren van een zo groot mogelijke waarde van zorg met de beschikbare middelen. i2i is een zelfstandige dochteronderneming van IG&H.

Het bereiken van zinnige zorg is een complex samenspel van veel meningen en veel belangen. Partijen zoals ziekenhuizen, patiënten, zorgverzekeraars, dokters, politiek en de premiebetaler hebben lang niet altijd gelijkgerichte belangen. Toch is iedereen voor goede zorg en is iedereen tegen verspilling. Dit is precies waar i2i voor staat.

Om het voor iedereen waardevol te maken om continu te streven naar verbetering en bij te dragen aan zinnige zorg is het van belang dat het goede gedrag zichtbaar is en wordt beloond.

i2i heeft deze fundamenten gerealiseerd in het DDD-partnership. Hiermee is een infrastructuur en ecosysteem neergezet samen met zorginstellingen en zorgverzekeraars waarin gewerkt kan worden aan steeds meer doelmatige zorg op basis van gefundeerd vertrouwen.

Sinds 2010 bewijzen zorginstellingen en zorgverzekeraars dat deze manier van werken blijvend bijdraagt aan goede zorg in Nederland zonder verspilling van schaarse middelen. En in een tijd van groeiende vraag naar zorg is dat goed nieuws.

Facts and figures

  • Bij i2i werken 40 mensen, die allen een bijdrage willen leveren aan zinnige zorg
  • 80 instellingen participeren in waardegerichte zorg
  • 30 ziekenhuizen doen mee aan het DDD-partnership
  • 500 specialismen participeren momenteel in het DDD-partnership
  • 300+ specialismen tonen met het DDD-partnership aan doelmatige zorg te leveren
  • Twee grote zorgverzekeraars stimuleren het DDD-partnership. Zij geven zorgverleners betere inkoopvoorwaarden
  • Wij monitoren rond de 15 miljard euro aan jaarlijkse zorgkosten
  • Dit doen we sinds 2010