Onze missie: zinnige en doelmatige zorg

Wij willen zinnige zorg bevorderen; zorg zonder verspilling. Zo blijft de Nederlandse zorg efficiënt en betaalbaar. Dit doet i2i door samen met zorginstellingen op een datagedreven wijze te kijken waar doelmatigheidspotentieel te behalen valt.

Zinnige Zorg

Bevorderen van doelmatigheid van zorg

Wij monitoren en benchmarken declaraties van zorgverleners en signaleren afwijkingen in behandelwijze. Hierover gaan wij in gesprek met de zorgverlener.

Afwijkingen zonder goede reden of kwaliteitsoorzaak zijn aanleiding voor zorgverleners om hun behandelwijze te verbeteren en doelmatiger te maken.

Bevorderen van de kwaliteit van zorg

Wij combineren declaratiedata met patiëntevaluaties en resultaatmetingen om zorgverleners inzicht te geven in de kwaliteit van de verleende zorg in relatie tot de gemaakte kosten.

Samen met de Nederlandse zorgverzekeraars Menzis en CZ heeft i2i  meerdere Value-Based Health Care trajecten opgezet.

Deelnemers die aantoonbaar verbeterden op het gebied van kwaliteit én kostenbeheersing werden door Menzis beloond.

Samenwerkingen om data-gedreven zorg te verbeteren

Wij werken samen met partners in binnen- en buitenland om data te gebruiken om beter inzicht te krijgen in de daadwerkelijke kwaliteit en doelmatigheid van zorg.

Voorbeelden zijn: lezingen, eenmalige analyses of grotere projecten om ecosystemen op te zetten gericht op zinnige zorg met de juiste prikkels.

Wij zijn i2i

Wij zijn goed in

icon filter

Complexe problemen doorgronden met data als basis

icoon documenten

Analyses gebruiken om een constructief gesprek te voeren met de primaire zorgverlener

icoon grafiek

Resultaat behalen met daadwerkelijke impact op de lange termijn zorgkosten

icoon proces

Genuanceerde waarheidsvinding. De analyse is de start, en de nuance vindt plaats in het gesprek

Facts and figures

  • Bij i2i werken 40 mensen, die allen een bijdrage willen leveren aan zinnige zorg
  • 80 instellingen participeren in waardegerichte zorg
  • 30 ziekenhuizen doen mee aan het DDD-partnership
  • 500 specialismen participeren momenteel in het DDD-partnership
  • 300+ specialismen tonen met het DDD-partnership aan doelmatige zorg te leveren
  • 2 grote zorgverzekeraars stimuleren het DDD-partnership. Zij geven zorgverleners betere inkoopvoorwaarden
  • Wij monitoren rond de 15 miljard euro aan jaarlijkse zorgkosten
  • Dit doen we sinds 2010