Waardegericht Inkopen

Naast het leveren van doelmatige zorg, is de kwaliteit van de zorg voor de patiënt van net zo groot belang. Beiden zijn nodig voor het realiseren van de maximale  zorgwaarde voor de patiënt. In 2018 is Menzis het Waardegericht Inkooptraject gestart, waarin i2i als partner fungeert. In dit traject wordt de waarde van zorg centraal gezet. 

Met dit Waardegericht Inkooptraject wordt beoogd de kwaliteit van zorg bij de zorgaanbieders te verbeteren middels een continue meet- en verbetercyclus. Dit wordt gedaan door de kwaliteit en kostendrijvers inzichtelijk te maken aan de hand van benchmarkrapportages voor de deelnemende zorgaanbieders. Daarnaast worden spiegelbijeenkomsten georganiseerd waar de deelnemende zorgaanbieders in gesprek gaan over de rapportages en kennis delen met elkaar. Bovendien vinden doorontwikkelbijeenkomsten plaats, waar i2i,  Menzis en de deelnemende zorgaanbieders in gesprek gaan over de doorontwikkeling van de Waardegericht Inkooptrajecten.

Toekomstvisie waardegericht inkopen

Uiteindelijk wil i2i het ecosysteem dat gecreëerd is voor doelmatige zorg verder uitbreiden met informatie over kwaliteit van zorg. Binnen deze omgeving kunnen partijen als zorginstellingen en zorgverzekeraars samenwerken om zinnige zorg te leveren aan patiënten. Op deze manier wil i2i bijdragen aan het helpen realiseren van een zo groot mogelijke zorgwaarde voor de patiënt. 

Benchmarken van kwaliteit en kostendrijvers

In de Waardegerichte Inkooptrajecten worden de kwaliteit van de zorg en de kostendrijvers gebenchmarkt. Met de benchmark uitkomsten kunnen verschillen tussen zorgaanbieders inzichtelijk gemaakt worden. Declaratiedata van de verzekeraar en openbare kwaliteitsdata worden hierbij gecombineerd, waardoor een compleet beeld ontstaat van de geleverde waarde van de zorg.

De waardegerichte inkooptrajecten

  • Heupartrose
  • Knieartrose
  • Staar
  • Borstkanker
  • Reumatoïde Artritis
  • Angst en depressie 
  • Bariatrie