Trusted Third Party

Teneinde doelmatige en rechtmatige declaraties te verkrijgen, stelt i2i zich op als onafhankelijke en betrouwbare partij tussen zorgverlener en zorgverzekeraar, de Trusted Third Party. i2i helpt zorgverleners om de declaraties doelmatig en rechtmatig te maken. i2i geeft aan de zorgverzekeraar het signaal dat de zorgverlener in aanmerking komt voor het DDD-partnership, zonder verder op de details of het proces in te gaan. i2i deelt geen data met derden, verzekeraars of zorgverleners. De data die i2i van zorgverleners krijgt zal niet met verzekeraars of andere derden worden gedeeld zonder instemming van de desbetreffende zorgverlener. Zie ook onze Privacy Policy.